Hva er SMM?
Velkommen til SMM`s ressursside
Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. Her vil du finne informasjon, inspirasjon, ideer og tips knyttet til arbeidet med menighet og misjon

SMM`s visjon er:
Misjonerende menigheter der evangeliet frigjør mennesker og myndiggjør dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt
Aktuelle saker
Stipend – Misjon og trosopplæring 2016. Frist 22. april
[ 18. mars 2016 ]
Samarbeid menighet og misjon (SMM), som er samarbeidet mellom Den norske kirke og 7 misjonsorganisasjoner, utlyser årlig et stipend på kr 50.000. Hensikten med stipendet er å stimulere menighetene til å gjøre misjonsprosjektet til en ressurs i trosopplæringen. Alle menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med én av misjonsorganisasjonene i SMM kan søke. Les videre
Footer
Copyright © 2012 Samarbeidsråd for Menighet og Misjon(SMM) ved daglig leder knut.hallen@kirken.no tlf. 23 08 12 75 | Webansvarlig: Olav D. Svanholm
menighetogmisjon.no | admin